Přihlaste se k odběru všech důležitých informací na váš e-mail

Formální hodnocení hotovo. Které návrhy prošly?

Z návrhů, které jste poslali, celkově jich bylo 17, splnili formální náležitosti všechny a postupují tak do dalšího kola hodnocení.

Do projektu se zapojilo celkem 5 neziskových či příspěvkových organizací, které si přeji zvelebit veřejný prostor buďto herními prvky namalovanými na zemi či vybudováním bylinkového záhonku. Ve dvou případech si lidé přejí vybudování výcvikového a zábavného hřiště pro psy nebo vybudování venkovní posilovny. V několika návrzích také přišel nápad na vylepšení či vybudování dětských hřišť. Velmi zajímavým nápadem je výpomoc klientů Komunitního centra ARCHA při výsadbě nových stromů či růžových keřů ve spolupráci s MOb Poruba.

Přehled všech návrhů, které splnily formální požadavky, najdete v této tabulce. 

Pořadí Název návrhu Autor návrhu
1 Odpadkový koš prospěje každému lesu Adam Martiník
2 Schody hrůzy! Pláčou Múzy Marie Pauková
3 Psí hřiště Petra Paličková
4 Dětské hřiště u Vozovny Helena Kubicová
5 Hravé hřiště ZŠ Dětská Jakub Kvita
6 Venkovní posilovna – ulice Dvorní Petr Krejčí
7 Nová parkovací místa Pavel Krejčí
8 Venkovní posilovna Pavel Krejčí
9 Už zase skáču na chodníku! Zuzana Václavíková
10 Hřiště Jedna rodina Kristýna Dekická
11 Cvičiště pro psy Jiří Raška
12 Poruba bez vajglů Jerome Paquet
13 Nový život pro stromy Petra Paquet
14 Hájek seniorů Komunitního centra ARCHA Karina Vališová
15 Problém, chodník končící sloupem Adam Lokajíček
16 Malujeme Porubu Monika Kocháňová
17 Instalace pouličních hodin a oprava chodníku na Vozovně Jana Rybecká

A jaký je další krok?  Do konce září bude probíhat další posuzování návrhů. Budeme zjišťovat, zda jsou technicky realizovatelné a případně navrhovat jejich úpravy nebo doplnění, kontrolovat budeme také jejich rozpočty. Vše samozřejmě ve spolupráci s autory. Konečnou podobu návrhů vám představíme na podzim.